tabovi---rasporedi

tabovi--oglasna-tabla

tabovi---rezultati

tabovi-prijava-ispita

DOBRO NAM DOŠLI!

Fakultet za biofarming je među prvim visoko-školskim ustanovama koja je više od jedne decenije akreditovala programe koji se odnose na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Programi na svim nivoima koji su akreditovani (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije) omogućuju da se ovlada visokim znanjem i veštinama koje se odnose na savremene trendove koji podržavaju održivi razvoj.

Od svog postojanja čovek je proizvodio hranu. Oblici proizvodnje su evoluirali sa razvojem ljudske populacije. Poljoprivreda je obično razvijena onoliko koliko i samo društvo u kome postoji kao privredna grana. Možemo reći da je “zelena revolucija” imala zadatak da obezbedi maksimalnu proizvodnju po jedinici površine i grlu domaćih životinja i da ostvari maksimalni profit. U tu svrhu razvile su se nove oblasti u poljopivrednoj proizvodnji i primenjivane su brojne mere, koje ponekad pored očekivanih pozitivnih, imaju niz negativnih, kako ekoloških, tako socijalnih i ekonomskih posledica, kao što su rizici po životnu sredinu. Zbog potreba za što zdravijom sredinom, smanjenjem emisije štetnih gasova, kvalitetnijim proizvodima, mnogim konvencijama utemeljen je novi put razvoju posebnih oblika poljoprivredne proizvodnje.

Razvoj ekološke svesti i porast sveopšte zabrinutosti za budućnost čovečanstva inicirali su razvoj različitih pravaca održive poljoprivrede, sa često vrlo divergentnim filozofskim određenjem, od istočnjačkih do antropozofskih učenja, nekad čak i sa nadprirodnim odrednicama.

Obzirom na činjenicu da poljoprivredna proizvodnja ima značajan udeo u emisiji štetnih gasova, degradaciji elemenata prirode značajnih za proizvodnju hrane (zemljište, vode, vazduh biodiverzitet), studenti na Fakultetu za biofarming su u prilici da nauče koje su to mere i metode u tehnologiji proizvodnje, kojima se zadovoljavaju osnovna načela i principi u održivim sistemima poljoprivredne delatnosti.

Da bi se modifikovala tehnologija proizvodnje, koja ima negativne posledice na ekosisteme, mora se usvojiti – šta je to – što je neophodno menjati. Zato, možemo reći da su studenti na Fakuktetu za biofarming u prilici da izučavaju, pored održivih sistema proizvodnje, i konvencionalne sisteme koji zahtevaju modifikaciju u skladu sa oblikom održive poljoprivredne proizvodnje.

Naime, čovečanstvo se suočilo sa priličnom nestašicom zdravstveno bezbedne hrane i svim posledicama koje su rezultat idustrijskog oblika poljoprivredne proizvodnje. Fakultet za biofarming je i naučno-istraživačka ustanova koja pruža mogućnost za naučno-istraživački rad čiji rezultati su primenljivi i prepoznatljivi u savremenim trendovima koji su podržani u Svetu, Evropskoj uniji i Srbiji.

Održivi sistemi poljoprivredne proizvodnje imaju veliku perspektivu za razvoj u našoj zemlji zahvaljujući dobrom položaju (klima i reljef) i resursima u svim regionima Srbije. Uvođenje održive poljoprivrede u bliskoj budućnosti imaće važnu ulogu u ekonomskoj obnovi i predstavlja osnovu za razvoj drugih privrednih grana kao što su različiti oblici turizma. Naša zemlja je

prepoznatljiva po dobrim mirisima i ukusima hrane, što predstavlja predost za inplementaciju i primenu stečenih znanja na Fakultetu za biofarming za još bolji kvalitet hrane.

Fakultet sa ponosom može da istakne činjenicu, da su naši studenti prepoznatljivi na tržištu rada, da mogu dalje da se obrazuju i da se zaposle na brojnim svetskim priznatim institucijama.

Posebna prednost obrazovanja na našem fakultetu je u tome što je kompletan kolektiv fakulteta spreman da u svako doba podeli sa studentima vreme i van-nastavnih aktivnosti, a koje je usmereno na naučno-istraživački rad, posete privrednim subjektima, sajmovima i drugim oblicima edukacije.

Dragi studenti dobro došli!

Dekan

Prof dr Gorica Cvijanović

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.“

— DŽON NEZBIT