mirela fbioBIOGRAFSKI PODACI

Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje: M.Sc. Mirela R. Matković Stojšin, asistent
Datum i mesto rođenja: 07.10.1989., Mostar
Oblast rada: Genetika, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo
Adresa: Univerzitet “Džon Nezbit” Beograd

Fakultet za biofarming

Maršala Tita 39

24300 BačkaTopola

Kontakt: Tel: +381 24 712 209

Fax: +381 24 712 209

Mob: +381 62 729 103

E-mail: mirelam89@gmail.com

Web: http://fbio.megatrend.edu.rs/

 

OBRAZOVANJE

2014 – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, student doktorskih studija, smer: Agronomija
2012 – 2013 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Master studije, smer: Organska poljoprivreda
2008 – 2012 Fakultet za biofarming BačkaTopola, Megatrend univerzitet Beograd
2004 – 2008 Poljoprivredna škola BačkaTopola, smer: prehrambeni tehničar

 

ZVANJE

Asistent – Fakultet za biofarming, Univerzitet “Džon Nezbit” (24.11.2014.)

Saradnik u nastavi – Fakultet za biofarming, Univerzitet “Džon Nezbit” (5.12.2013.)

 

SPECIJALIZACIJE I STUDIJSKI BORAVCI U INOSTRANSTVU

„2014 Seminar on Food Safety Management for Developing Countries“, China National Research Institute of Food and Fermentation Industries, People’s Republic of China, Beijing, od 9.10.2014. do 7.11.2014. godine.

 

 

PROJEKTI

Od februara 2017. učešće na projektu Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom: “Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima”, TR 31092.

 

 ZNANJE STRANIH JEZIKA: Ocena (od 1 do 5)

Jezik Čitanje Govor Pisanje
Engleski 5 4 4

 

DRUGE VEŠTINE

Rad na računarskim programima iz Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint), statistička analiza podataka u programima SPSS, Statistica, GenStat, R project, rad u laboratoriji.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Naučna oblast: Biotehnologija u biljnoj proizvodnji

Uža naučna oblast: Genetika, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo

Uska orijentacija: Populaciona i kvantitativna genetika – adaptabilnost i stabilnost pšenice

 

KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU

2014 – Asistent, Fakultet za biofarming, Megatrend univerzitet Beograd
2013 – 2014 Saradnik u nastavi, Fakultet za biofarming, Megatrend univerzitet Beograd

 

SADAŠNJE POZICIJE U NASTAVNOM RADU

Fakultet za biofarming Bačka Topola, Univerzitet “Džon Nezbit”, Beograd

Zvanje: asistent

Studijski program Predmet
Osnovne akademske studije 1.      Genetika

2.      Oplemenjivanje biljaka

3.      Semenarstvo

4.      Biodiverzitet i očuvanje genofonda prirodnih resursa