BIOGRAFSKI PODACI

 

Datum i mesto rođenja: 21.11.1971. Pančevo, R. Srbija

Titula, ime, sr. slovo, prezime: Dr Nenad A. Đurić

Oblast rada: Ratarstvo

Adresa: Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) Beograd

Fakultet za biofarming

Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola

Kontakt: Tel: + 381 24 718 580

+ 381 24 712 209

E-mail: nenad.djuric@outlook.com

 

OBRAZOVANJE

 • Dipl. Inž. Ratarstva, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1996.

 • Magistar biotehničkih nauka, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 2001.

 • Doktor bitehničkih nauka, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 2013.

 

ZVANJA

 • Istraživač pripravnik, Institut PKB Agroekonomik, Beograd, 1997.

 • Istraživač saradnik, Institut PKB Agroekonomik, Beograd, 2001, reizabran Institut za kukuruz, Zemun Polje, 2009.

 • Naučni saradnik, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, 2014.

 • Docent, Megatrend univerzitet, Beograd, 2014.

 

KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU

1996-2000. Istraživač u Odeljenju za selekciju pšenice, Institut PKB Agroekonomik.

2000-2002. Direktor Zavoda za ratarstvo i povrtarstvo, Institut PKB Agroekonomik.

2002-2005. Rukovodilac Odeljenja za selekciju pšenice, Institut PKB Agroekonomik.

2005-2013. Direktor Instituta PKB Agroekonomik.

2013-2014. Rukovodilac Odeljenja za strna žita, Institut PKB Agroekonomik.

2014- Fakultet za biofarming, Bačka Topola.

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

 

 • Srpska akademija inovacionih nauka, redovni član, podpredsednik akademije zadužen za rad sa mladima.

 • Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, redovni član.

 • Društvo semenara i selekcionera Srbije.

 • Društvo inžinjera i tehničara Beograda. Član Upravnog odbora i član Skupštine.

 • Odbor za poljoprivredu Privredne komore Beograda.

 • Komisija za priznavanje strnih žita, Ministrastvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Naučna oblast: Ratarstvo

Uža naučna oblast: Oplemenjivanje i genetika biljaka, semenarstvo, biotehnologija, održiva poljoprivreda, organska poljoprivreda, itd.

 

PROJEKTI 

Dr Nenad Đurić, aktivno je učestvovao u realizaciji projektnih zadataka u okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to:

 

 1. Projekat: Ц.4.18.39.0109, za period 1996-2000.Naziv projekta: Unapređenje proizvodnje strnih žita.

 2. Projekat: Б.427, za period 2000-2004.Назив пројекта: Unapređenje tehnologije gajenja strnih žita.

 3. Projekat: Т.Р. 6949В, za period 2005-2007.Назив пројекта: Unapređenje tehnologije gajenja strnih žita.

 4. Projekat: Е.Б. 20138, za period 2008-2011.Назив пројекта: Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita, primenom klasične i moderne biotehnologije.

 5. Projekat: Т.Р. 031066, za period 2011-2014.Назив пројекта: Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe.

 

SADAŠNJE POZICIJE U NASTAVNOM RADU

 

Fakultet za biofarming, Bačka Topola.

Megatrend univerzitet, Beograd.

Zvanje: Docent

 

Studijski program

Predmet

Akademske studije

 1. Opšte bioratarstvo

 2. Agroekologija i zaštita životne sredine

 3. Specijalno bioratarstvo

Master studije

 1. Ekološke osnove ratarske proizvodnje

 

REZULTATI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Dr Nenad Đurić publikovao je 60 naučnih radova, od kojih su tri na SCI listi. Autor ili koautor je sedam sorti pšenice, priznatih u Srbiji i Evropskoj Uniji. Autor ili koautor je jedne sorte ječma, dve sorte tritikalea i dva hibrida kukuruza priznatih u Srbiji.

 

NAGRADE I PRIZNANJA ZA NAUČNI RAD

 

Dr Nenad Đurić dobitnik je :

 

  • Godišnje nagrade Privredne komore Beograda 2009. godine, za naučni doprinos i razvoj nauke kod individualnih proizvođača.

  • Godišnje nagrade Opštine Žabari 2012. godine, za doprinos u razvoju poljoprivrede i unapređenja života na selu, na teritoriji Opštine Žabari.

  • Godišnje nagrade Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje: sorta ozimog tritikalea PKB Kardinal, za 2014. godinu