Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata Dragomir Lukač pod nazivom “Uticaj polimorfizma proteina mleka i njihova povezanost sa proizvodnim osobinama mlečnih krava u genomskoj selekciji

dati su na uvid javnosti u Biblioteci Fakulteta za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39, svakog radnog dana od 9 ,00 časova do 14,00 časova,

 

Sekretarijat Fakulteta za biofarming