Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata Mr Stevana Moldovana pod nazivom “Potrebe za vodom i zalivni režim jabuka na antropogenizovanom pesku

dati su na uvid javnosti u Biblioteci Fakulteta za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39, svakog radnog dana od 9 ,00 časova do 14,00 časova,

 

Sekretarijat Fakulteta za biofarming