Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata Nikola Puvača pod nazivom “Uticaj začinskog bilja na proizvodne karakteristike, lipidni status, svarljivost hranjivih materija i kvalitet trupa pilića hibrida Hubbard

dati su na uvid javnosti u Biblioteci Fakulteta za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39, svakog radnog dana od 9 ,00 časova do 14,00 časova,

 

Sekretarijat Fakulteta za biofarming