Jovana Stamenković, bivši student Fakulteta za biofarming u Bačkoj Topoli, sada zaposlena na University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Economics and  Engineering Management in Novi Sad, katedra za ekologiju, dobila je stipendiju Univerziteta u Nitri, Slovačka kod profesora doc. Ing Jan Brindza.

Tema doktorske disertacije: „Komparativna analiza suzbijanja krpelja (Varosa destructor) na medonosnoj pčeli (Apis mellifera carnica) u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji meda“. Program traje školske 2016. i 2017. godine. Program je ostvaren na preporuku profesora Slobodana Milenkovića i uz podršku Centra za organsku proizvodnju Selenča.