OBAVEŠTENJE

Dragomir Lukač braniće dana 30.03.2016. godine, u 12,30 h, doktorsku disertaciju pod nazivom “ Uticaj polimorfizma proteina mleka i njihova povezanost sa proizvodnim osobinama mlečnih krava u genomskoj selekciji ” na Fakultetu za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39. Svečana sala.

Sekretarijat
Univerziteta “Džon Nezbit” (Megatrend Univerziteta)

objavljeno: 25.03.2016.