OBAVEŠTENJE

Nikola Puvača braniće dana 30.03.2016. godine, u 11,00 h, doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj začinskog bilja na proizvodne karakteristike, lipidni status, svarljivost hranjivih materija i kvalitet trupa pilića hibrida Hubbard” na Fakultetu za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39. Svečana sala.

Sekretarijat
Univerziteta “Džon Nezbit” (Megatrend Univerziteta)

objavljeno: 25.03.2016.