OBAVEŠTENJE

Mr Stevan Moldovan braniće dana 05.05.2016. godine, u 14,00 h, doktorsku disertaciju pod nazivom “ Potrebe za vodom i zalivni režim jabuka na antropogenizovanom pesku ” na Fakultetu za biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39. Svečana sala.

Sekretarijat
Univerziteta “Džon Nezbit” (Megatrend Univerziteta)

objavljeno: 14.04.2016.