PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI ISPITNI ROK OKTOBAR 3 za studente osnovnih studija na Univerzitetu ,, Džon Nezbit” u školskoj 2015/2016 godini

Odnosi se na studente prve, druge i treće godine

Na zahtev studenata uvodi se vanredni ispitni rok “OKTOBAR 3” koji počinje 07. novembra i traje do 12. novembra 2016. godine.

Prijava ispita vršiće se 01. i 02. novembra 2016.godine

–    Cena prijave ispita iznosi 2000,00 dinara.