Upis ili obnova apsolventskog staža za period od 01.oktobra 2017. godine vršiće se od 25.do 29. septembra 2017. godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 375 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova za period od 01. oktobra 2017. do 30. septembra 2018. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2017/18. godinu iznosi 12,50 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

Uplata se vrši na sledeće žiro-račune:

Fakultet za poslovne studije (strukovne, akademske) – 105-37087-27

Fakultet za kulturu i medije – 105-37381-18

Geoekonomski fakultet – 105-37090-18

Pravni fakultet – 105-10897-27

Fakultet za kompjuterske nauke – 105-2136214-80

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo – 105-58394-29

Fakultet za poslovne studije Vršac – 105-2136217-71

Fakultet za biofarming Bačka Topola – 105-2136215-77