UPIS VIŠIH GODINA za studente koji su ispunili uslov, odnosno ostvarili 37 ESPB u prethodnoj godini studija, počinje 25. septembra i traje do 29. septembra 2017. godine. Upis se obavlјa u Studentskoj službi od 9 do 16 časova svakog radnog dana, a utorkom od 9 do 18 časova. Za upis godine neophodno je poneti indeks i dokaz o uplati školarine.

Način plaćanja:

  1. Jednokratno – 1500 evra u visini dinarske protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate.
  1. Uplata jednog semestra – 750 evra u visini dinarske protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate.

  1. Uplata u ratama čekovima – primer jednog semestra:

Pri upisu se plaća dinarski iznos od 750 evra po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate, umanjen za iznos od 40.000 dinara, koji se pokriva deponovanjem čekova, i to na sledeći način:
Iznos koji se plaća putem čekova je 40.000 dinara (dva čeka popunjena na iznos od po 5000 dinara). Čekovi se popunjavaju na sledeće datume:
– prva dva čeka sa datumom dospeća 25.10.2017,
– druga dva čeka sa datumom dospeća 25.11.2017,

– treća dva čeka sa datumom dospeća 25.12.2017.
– četvrta dva čeka sa datumom dospeća 25.01.2018.

  1. Uplata u ratama uplatom na žiro-račun – primer jednog semestra:

– prva rata u iznosu 350 evra po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate (prilikom upisa godine),

– druga rata u iznosu 100 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.10.2017,

– treća rata u iznosu 100 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.11.2017,

– četvrta rata u iznosu 100 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.12.2017,

– peta rata u iznosu 100 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.01.2018

Uplata se vrši na sledeće žiro-račune:

Fakultet za poslovne studije (strukovne, akademske) – 105-37087-27

Fakultet za kulturu i medije – 105-37381-18

Geoekonomski fakultet – 105-37090-18

Pravni fakultet – 105-10897-27

Fakultet za kompjuterske nauke – 105-2136214-80

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo – 105-58394-29

Fakultet za poslovne studije Vršac – 105-2136217-71

Fakultet za biofarming Bačka Topola – 105-2136215-77