BIOGRAFSKI PODACI Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje: M.Sc. Milan N. Stojšin, asistent Datum i mesto rođenja: 16.01.1986., Zrenjanin Oblast rada: Biotehnologija u stočarskoj proizvodnji Adresa: Univerzitet „Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za biofarming Maršala Tita 39 24300 BačkaTopola Kontakt: Tel: +381 24 712 209 Fax: +381 24 712 209 Mob: +381 63 777 1 887 E-mail:…

    BIOGRAFSKI PODACI Titula, ime, sr. slovo, prezime, zvanje: Dr Žigmond J. Pap, docent Datum i mesto rođenja: 23.10.1983., Senta, SFRJ (Srbija) Porodični status: Oženjen je i ima sina Adresa: Fakultet za biofarming, Maršala Tita 39, Bačka Topola Kontakt: Tel.: +381(0)643488598, E-mail: pappzsigmond@yahoo.com Obrazovanje: Diplomirani hemičar (opšti smer) – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom…

BIOGRAFSKI PODACI Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje: M.Sc. Mirela R. Matković Stojšin, asistent Datum i mesto rođenja: 07.10.1989., Mostar Oblast rada: Genetika, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo Adresa: Univerzitet “Džon Nezbit” Beograd Fakultet za biofarming Maršala Tita 39 24300 BačkaTopola Kontakt: Tel: +381 24 712 209 Fax: +381 24 712 209 Mob: +381 62 729 103 E-mail:…

                      BIOGRAFSKI PODACI   Datum i mesto rođenja: 21.11.1971. Pančevo, R. Srbija Titula, ime, sr. slovo, prezime: Dr Nenad A. Đurić Oblast rada: Ratarstvo Adresa: Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) Beograd Fakultet za biofarming Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola Kontakt: Tel: + 381 24…

BIOGRAFSKI PODACI Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje:Dr Gordana K. Dozet, vanr. profesor i nauč.sarad. Funkcija: Nastavnik Fakulteta za biofarming Bačka Topola, Univerziteta »Džon Nezbit« (Megatrend univerziteta) Beograd Oblast rada: Biotehnologija u biljnoj proizvodnji Adresa: Univerzitet »Džon Nezbit« (Megatrend univerzitet) Beograd Fakultet za biofarming Maršala Tita 39 24300 Bačka Topola Kontakt: Tel. + 381 24 718…

BIOGRAFSKI  PODACI Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje:Dr Tibor L. Kenjveš docent Funkcija:       Docent Fakulteta za biofarming Bačka Topola, Megatrend univerzitet Beograd Oblast rada:                                        Stočarstvo,Ishrana domaćih životinja, Fiziologija domaćih životinja Adresa:                                               Megatrend univerzitet Beograd Fakultet za biofarming Maršala Tita 39 24300 Bačka Topola Kontakt:                                            Tel. + 381 24 718 580 Fax. + 381 24…

  BIOGRAFSKI PODACI Titula, ime, sr. slovo, prezime, zvanje: Dr Slađana K. Savić, vanredni profesor Datum i mesto rođenja: 02.04.1977. godine, Ljubovija, Republika Srbija Porodični status: Udata je, ima kćer i sina Adresa: Fakultet za biofarming, Maršala Tita 39, Bačka Topola. Kontakt: Tel. +381 60 4434 615, E-mail: bonita.sladja@gmail.com Obrazovanje Gimnazija – Ljubovija, Republika Srbija,…

Dr Branislav Miščević, Redovni profesor, Naučni savetnik Funkcija: Prodekan za studije drugog i trećeg stepena i nauku Oblast rada: Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih životinja Adresa: Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola Kontakt: Tel. + 381 24 712 209 E-mail: branimis@mail.com http://www.megatrend.edu.rs/fbio Predmeti na Akademskim studijama: Opšte biostočarstvo Specijalno biostočarstvo Oplemenjivanje domaćih…

Prof. dr Slobodan Milenković Slobodan N. Milenković je rođen 23.03. 1963. godine u Čačku. Osnovnu školu je završio u Slatini, a srednju u Čačku 1981. god. Studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu upisao je 1982. god. Do sada je objavio162 naučne reference, od toga su 4 sorte šljive, 2 monografije, 30 saopštenja na međunarodnim skupovima…

    Титула,   име, ср.слово, презиме, звање:   Др Горица Т. Цвијановић, редовни професор           Област рада:     Биотехнологија, пољопривреда Запослена: Мегатренд универзитет Београд Факултет за биофарминг Маршала Тита 39 24300 Бачка Топола Контакт: Тел. + 381 24 718 580 Фаx. + 381 24 712 209 E-mail: cvijagor@yahoo.com Wеб: http://www.megatrend.edu.rs/fbio  …