Sajam obrazovanja u Novom Sadu

Fakultet za biofarming – učesnik i jedan od organizatora Desetog jubilarnog tradicionalnog savetovanja „Ekološko stočarstvo u svetlu novih izazova“, sa međunarodnim učešćem, Opštinska uprava, Bačka Topola.

Studenti i asistenti Fakulteta za biofarming učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom: „Biomasa – kako je najbolje iskoristiti“, koja je održana u Skupštini AP Vojvodine i organizovana od strane AP Vojvodine u saradnji sa Skupštinom evropskih regiona.

Studenti Fakulteta za biofarming u poseti fabrici stočne hrane „Gebi“ u Čantaviru

Studenti Fakulteta za biofarming u poseti farmi krava porodice Balaša, Čantavir

Studenti Fakulteta za biofarming u poseti firmi Agroprodukt Šinković iz Bečeja

Studenti Fakulteta za biofarming na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Studenti Fakulteta za biofarming na stručnoj praksi u Centru za doradu semena kompanije KWS.

Studenti Fakulteta za biofarming zasnivaju oglede na ekonomiji srednje Poljoprivredne škole, Bačka Topola

Studenti Fakulteta za biofarming u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, Beograd