Vizija

Visoko mesto u društvu najboljih!

Biofarming ili eko-poljoprivreda je lanac međusobno povezanih aktivnosti kojima se proizvodi dovoljna količina hrane koja je zdravstveno kvalitetna. Uspostavljanje razvojnih procesa na konceptu održive poljoprivrede treba da omogući dosledno i intezivno oživljavanje poljoprivrede. Metodom održivog razvoja poljoprivrede usklađuje se način korišćenja prirodnih resursa, biodiverziteta i energije u skladu sa njihovim specifičnostima.

Zasnivanjem i primenom koncepta održivog razvoja obezbeđuju se, takođe, dugoročne i stabilne osnove da se u poljoprivredi racionalno koriste neobnovljivi resursi i da se podstiče prošireno obnavljanje i zaštita obnovljivih prirodnih resursa u funkciji rasta visoko produktivne poljoprivredne proizvodnje i zaštite globalne životne sredine. Na ovim osnovama je moguće pokrenuti trajnije inicijative i mogućnosti za unapređenje i širenje proizvodnje agrarnih proizvoda sa biološkim kvalitetnim obeležjima.

Biofarming poštuje najsavremeniji ekološki pristup u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovako postavljena proizvodnja reafirmiše plodored i druge prirodne načine suzbijanja patogena, štetočina i korova i oslanjanje na obnovljive resurse.

Biofarming poseduje potpuno ekonomsko opravdanje izraženo u višoj ceni proizvoda na tržištu, očuvanju prirodne sredine  i provereno pozitivno delovanje na zdravlje sadašnjih i budućih generacija.

Lokacija Fakulteta za bifarming u Bačkoj Topoli je upravo izraz da se ova oblast formira i razvija u svom prirodnom okruženju, tamo gde su skoncentrisana istraživanja, kao i kadrovi  i prirodni resursi.

U toku studija proučava se zemljište, voda, biocenoza, dakle ekosistem u celini, da bi se proizvelo kvalitetnije i produktivnije uz očuvanje prirodne sredine, što je bitan preduslov uspešne organske poljoprivredne proizvodnje.

Misija

Fakultet za biofarming je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo. Studije na ovom fakultetu su usmerene ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju iskorištavanjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa.

Pružiti mogućnost za sticanje vrlo raznolikih praktičnih znanja od proizvodnje žitarica,  povrća, voća i cveća, preko uzgoja stoke, riba i pčela, pa sve do tehnologija mesa, vina i sira.

Dalje razvijati koncept obrazovanja koje nudi „kompletnog stručnjaka u poljoprivredi“ spremnog za sve izazove u održivoj poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju na tržištu. Modifikovan obrazovni proces harmonizovan sa Bolonjskim procesom, omogućiće studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor. Pripremiti najbolje studente za poljoprivredu, proizvodnju hrane i očuvanje prirodnih resursa, obrazovane ljude koji će biti na vodećim pozicijama u državnom i privatnom sektoru. Poboljšati komunikacijske sposobnosti i sposobnosti rukovođenja budućih profesionalaca u poljoprivredi. Obezbediti nacionalno prepoznatljiv diplomski program u poljoprivrednoj edukaciji sa naglaskom na nastavničku edukaciju u poljoprivredi. Obezbediti liderstvo u profesionalnim organizacijama na državnom i regionalnom nivou. Ovu misiju Fakultet za biofarming ostvaruje i sprovodiće kroz spregu kompatibilnih delatnosti jedne celine, a to su visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad,  transfer znanja u privredu i permanetno celoživotno obrazovanje završenih stručnjaka.