Svi studijski programi Fakulteta za biofarming akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije. Akreditacija studijskih programa i ustanove su potrebni ukoliko želite da nastavite studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene akademske bodove na našem fakultetu.