Dekan Prof. dr Tibor Kenjveš
Dekan Prof. dr Tibor Kenjveš

Najvažniji uslov ulaska našeg agrara u svetske tokove zdravstveno ispravne hrane jeste edukacija, odnosno profesionalno usmeravanje studenata za biofarming-tehnologiju i organizaciju proizvodnje, kontrolu, standardizaciju i marketing biofarming proizvoda.

To podrazumeva potpuno obrazovanje stručnih kadrova i svestrano osposobljavanje za projektovanje procesa, programa, i organizaciju privrednih subjekata. Istovremeno, razvija osećaj pripadnosti prirodi, odnosno svesti, da svaka proizvodna i druga aktivnost može da izazove promene životne sredine, pa pored ekonomskih efekata, zbog kojih se aktivnost i izvodi, postoji i odgovornost prema prirodi – agroekosistemima i ekosistemima uopšte.

Stoga se pri prilagođavanju obrazovanja, mora polaziti od njegove ekologizacije. To podrazumeva pogled u budućnost, proširivanje vidika u svim oblastima nauka (prirodnim, ekonomskim, sociološkim i drugim) o značaju zaštite životne sredine. Na toj osnovi, obezbeđivanje ekološki čiste, zdravstveno bezbedne hrane i drugih materijalnih dobara je stvaranje baze za ostvarenje kvaliteta zdravlja i življenja savremenog čoveka. Samo se na ovim postavkama može uspešno ostvarivati svestrani razvoj zemlje, zajedništvo sa drugima i ukupan civilizaciski napredak.

Mnoge međunarodne organizacije i fondacije pomažu održivi ruralni razvoj u tranzicionim ekonomijama, posebno Centrale i Istočne Evrope. Poznato je da socijalni, ekonomski i biološki diverzitet zajednički formiraju osnovu održivog razvoja. Takođe, smatra se da biofarming može pružiti fundamentalni doprinos u pravcu održavanja i razvoja ovog diverziteta, kao i značajno poboljšanje prihoda poljoprivrednih proizvođača, kvaliteta zaštite životne sredine i zdravlja ljudske populacije. Zbog toga se ulažu veliki napori u dva pravca: marketing razvoja i politike zaštite agroekosistema, da bi se kreirala povoljna ekonomska klima za biofarming proizvodnju, da se stabilizuje i progresira u pravcu blagostanja lokalnih zajednica u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Biofarming ima prirodno mesto u našoj zemlji i daje veliki doprinos u zaštiti životne sredine, treba da poveća diverzitet proizvoda na tržištu i formira integralni deo pravog održivog razvoja poljoprivrede, koji će se uklapati u globalne privredne i ekonomske tokove. Prema tome, organska poljoprivreda je faktor održivog razvoja u Srbiji. Uvođenje organske i održive  poljoprivrede sa niskim ulaganjima imaće važnu ulogu u ekonomskoj obnovi i rekonstrukciji poljoprivrede u našoj zemlji i regionalnim integracijama.

Ostvarivanje i postavljanje ovakvog cilja predstavlja naučni izazov za Megatrend univerzitet, gde se proučavaju veoma složene međuzavisnosti čoveka i njegovog prirodnog okruženja. Megatrend kao univerzitet primenjenih nauka u skladu sa svojom dugogodišnjom tradicijom postavlja nove temelje ravnoteže između poljoprivrede i prirodnog okruženja.

Cilj ovog obrazovnog programa usmeren je na vitalan doprinos da Srbija postane jedan od značajnih proizvođača i izvoznika zdravstveno kvalitetne i visoko vredne hrane. Ključ budućeg uspeha poljoprivrede i celog agrokompleksa jeste bliže povezivanje naučnih instraživanja i centara za razvoj poljoprivrede sa institucijama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.