DVA SMERA: ANIMALNA I BILJNA PROIZVODNJA

Ciljevi ovog studijskog programa su:

 • da studenti steknu teorijska, opšta, specifična i metodološka znanja iz oblasti održive poljoprivrede i sistema održivosti, ćime će se stvoriti široka sirovinska baza za razvoj savremene prerađivačke industrije u našoj zemlji, uključujući najaktuelnija tehnološka znanja koja trenutno postoje u svetu;
 • školovanjem visokospecijalizovanih kadrova i ostvarivanjem navedenih preduslova, stvaraju se realne pretpostavke za uspešnu i brzu reintegraciju domaće poljoprivrede u savremene evropske i svetske tokove.

Zvanje (akademski naziv): master inženjer poljoprivrede.

Obim studija: 60 ESPB.

Uslovi upisa:

 • Za upis na  master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne studije .
 • Za upis na specijalističke  akademske studije, pored studenata sa završenim diplomskim akademskim studijama – master, mogu da konkurišu i svi oni koji su stekli VII-1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine.
 • Završene studije iz srodne oblasti sa najmanjom prosečnom ocenom 8
 • Upis će se vršiti svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA: MASTER AKADEMSKE STUDIJE  BIOFARMING

 KONKURS ZA UPIS  NA  MASTER AKADEMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

Kliknite ovde kako biste preuzeli konkurs

 Informator o upisu na master studije

Dokumenta potrebna za upis:

 • Overena fotokopija diplome
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Dve fotografije za indeks,
 • Kratka biografija

Za više informacija pozovite:

  024/ 712 209, 718 515;