Doc. dr Nenad Đurić i prof. dr Branislav Miščević vodili su studente u posetu PKB Korporaciji u Beogradu.

Studenti su obišli najmoderniju farmu muznih krava, koja je jedna od najvećih u Evropi. Takođe, studenti su posetili i ogledna polja strnih žita, plastenike u kojima se odvija povrtarska proizvodnja, kao i centar za doradu semena.