Fakultet za biofarming – učesnik i jedan od organizatora Desetog jubilarnog tradicionalnog savetovanja „Ekološko stočarstvo u svetlu novih izazova“, sa međunarodnim učešćem, koje se održalo 4.6.2016. godine.

Predavanja su se održala u Opštinskoj upravi Bačka Topola, a kao predavači su učestvovali profesori iz Mađarske, zatim eminentni stručnjaci ispred Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, Poljoprivredne stručne službe iz Bačke Topole, Veterinarskog specijalističkog instituta iz Subotice, kao i nekoliko predavača iz privatnih kompanija.
Izložba autohtone rase goveda i organskih proizvoda na imanju Sabolča Tružinskog – glavnog organizatora.

Skup je svečano otvorio dekan Fakulteta za biofarming prof. dr Tibor Kenjveš

1

Dr Branislav Miščević, redovni profesor i naučni savetnik, je predsedavao skupom

2

Izložba podolske rase goveda na imanju Sabolča Tružinskog

3

4