V INTERNACIONALNI  FESTIVAL ŠLJIVE, VOĆNIH  RAKIJA I MEDA,

Održan je 01. i 02. septembra 2016. godine u Ugljeviku, Republika Srpska, BIH.

Komisiju za ocenjivanje kvaliteta činili su stručnjaci iz susednih zemalja.

Na pomenutoj manifestaciji u velikoj konkurenciji od preko 100 uzoraka, Biljana Stamenković osvojila je 3 medalje za kvalitet meda sa svog pčelinjaka.

Predsednik komisije Milan Kramer, direktor Agencije Milorad Jovičić.

ZLATNA medalja za kvalitet bagremovog meda

SREBRNA medalja za  kvalitet šumskog meda

SREBRNA medalja za kvalitet livadskog meda

IV MEĐUNARODNI  SAJAM  PČELARSTVA „TUZLA 2016“

Održan je 23.septembra.2016. godine u Tuzli, BIH. U konkurenciji od preko 150 uzoraka, med sa pčelinjaka Biljane Stamenković proglašen je kao apsolutni šampion kvaliteta, osvojivši tri zlatne medalje.

Predsednik komisije Milan Kramer. Predsednik udruženja Isabegović Mubera.

ZLATNA medalja  za bagremov med

ZLATNA medalja za livadski med

ZLATNA medalja za šumski med

2