Profesori Fakulteta za biofarming, Prof.dr Slobodan Milenković, Prof.dr Gorica Cvijanović i Prof.dr Gordana Dozet su u subotu 10.12.2106. u Novom Sadu u organizaciji  Centra za istraživanja i studije turizma u saradnji sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada, održali predavanja za Obuku poljoprivrednih proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom,

U okviru radionioce obrađivane su sledeće teme:

•Organska proizvodnja u voćarstvu
•Organska proizvodnja u ratarstvu
•Organska proizvodnja u povrtarstvu

dr-slobodan-milenkovic

dr-gordana-dozet