Našem doktorantu, MSc Czekus Borisz-u 14. decembra u Mađarskoj Kući u Subotici svečano je uručena stipendija akademika dr Varady Tibora. Stipendije dodeljuje akademik dr Varady, Vlada Mađarske i donatori iz Vojvodine preko Mađarskog nacionalnog saveta u Srbiji.  Ove godine 15-oro su dobili stipendiju u trajanju od 10 meseci, a ova akademska godina je bila prva da se stipendiraju PhD studenti privatnih, ali akreditovanih univerzita iz Republike Srbije.

MSc Czekus Borisz na Fakultetu za biofarming u Bačkj Topoli je završio strukovne studije i osnovne akademske, pa i master studije. Trenutno je doktorant druge godine u ovoj ustanovi. Autor je više od 30  naučnoistraživačkih radova i u stalnom radnom odnosu je u jednom državnom preduzeću Subotici.

img_5848

img_5852