Prof.dr Gorica Cvijanović, prof.dr Gordanom Dozet i doc.dr Nenad Đurić izlagali su svoje naučne radove na tradicionalnom XXXI Savetovanju agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista koje je održano 22.02.2017. godine u organizaciji Instituta PKB Agroekonomik Beograd u Beogradu.