Tanja Drobnjaković dana 16.03.2018. godine, u 12,30 h, braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  Biološka karakterizacija i osetljivost na pesticide autohtonih populacija Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae. Coccophaginae)na  Fakultetu za  biofarming, Bačka Topola, Maršala Tita 39. Svečana sala.

Sekretarijat
Megatrend univerziteta