Profesori sa Fakulteta za biofarming učestvovali na XXIII Savetovanju o biotehnologiji 09.-10. marta 2018. godine na Agronomskom fakultetu u Čačku. Dekan i prodekan FBF, Prof. dr Gorica Cvijanović i Prof. dr Gordana Dozet pozdravile naučni skup u ime Megatrend univerziteta i Fakulteta za biofarming